top of page

Whippet kennel Soulad

Whippet, Soulad Kennel

Sny se mají plnit, nejen o Vánocích Soulad Kennel FCI Nevím jak a kde začít psát o této nové životní etapě. Můj kynologický život se začal psát v listopadu

roku 2004. Chovu psů se v naší rodině začala věnovat moje maminka Ladislava Soukupová.

Chovatelská stanice Soulad byla založena v roce 2005, kdy jsme se spíše věnovali vystavování Australských teriérů. První vrh whippetů jsme měli v roce 2012. Odchované máme 3 vrhy a plánujeme pokračovat

v chovu tohoto krásného a něžného anglického plemene nadále. V první polovině října 2021 jsme po domluvě

s maminkou přepsali chovatelskou stanici na mě.

K vystavování whippetů mě přivedla paní Němcová, které srdečně děkuji za její práci se mnou. Mou první trenérkou a miláčkem byla fena Ifigénie Ayort Back.

Do naší chovatelské stanice jsme již importovali psy

i feny ze zahraničí ( Španělsko, Lotyško, Itálie),

kteří se stali zakladateli našeho chovu whippetů.

Mnoho mých whippetů dosáhlo mezinárodních titulů, národních šampiónů a klubových vítězů po celé Evropě. Tituly BEST IN SHOW patří společně s účastí na Cruftově výstavě k těm nejcenějším.

V dnešní době se věnuji profesionálnímu handlingu všech plemen psů. Děkuji mým přátelům a rodině za pomoc, bez které bych nebyl dnes tam kde jsem ....

 

Dreams are supposed to come true, not only at Christmas I don't know how and where to start writing about this new stage of life. My canine life began to be written in November 2004. My mother Ladislava Soukupová started breeding dogs in our family. The kennel Soulad was founded in 2005, when we focused more on exhibiting Australian Terriers. We had our first litter of whippets in 2012. We have bred 3 litters and we plan to continue breeding this beautiful and tender English breed. In the first half of October 2021, after an agreement with my mother, we rewrote the kennel to me Mrs. Němcová brought me to the exhibition of whippets, whom I would like to thank for her work with me. My first trainer and darling was the female Ifigénie Ayort Back. We have already imported dogs and bitches from abroad (Spain, Latvia, Italy) to our kennel, who have become the founders of our whippet breeding. Many of my whippets have achieved international titles, national champions and club winners all over Europe. BEST IN SHOW titles, together with participation in Cruft's exhibition, are among the most valuable. Today I am engaged in professional handling of all breeds of dogs. Thanks to my friends and family for the help, without which I would not be where I am today ....

bottom of page